Çfarë natyre ka dashuria e vërtetë?!

Çfarë natyre ka dashuria e vërtetë?!

Shpesh herë merzitemi sepse njerëzit largohen nga jeta jonë.
 
Jeta është e tillë që shpesh rrugët ndahen, edhe pse nuk duam.
 
Shpesh herë kemi nevojë për dashurinë e të tjerëve ose të personave të duhur, por dashuria e vërtetë nuk vjen gjithmonë me fjongo!
 
Dashuria e vërtetë është shpesh herë e vështirë, e lodhshme, kërkon shumë prej nesh dhe na shtyn të jemi versioni jonë më i mirë, edhe kur nuk e ndjejmë të jemi të tillë.
 
Në fakt, sidomos në këto raste!
 
Dashuria vjen me kërkesa dhe na thërret për të qënë të përgjegjshëm.
 
Përgjegjësi për të bërë më të mirën tonë, për të punuar vazhdimisht për ta ushqyer atë dhe për të menduar përtej vetes.
 
Dashuria nuk bën lojra, ajo është e drejtpërdrejtë dhe e sinqertë.
 
Të do gjithmonë të mirën dhe ndonjëherë të bën të ndihesh në të kundërtën, sepse nuk di të shprehet me elegancë.
 
Dashuria është e vështirë, por është njëkohësisht shumë e ëmbël dhe nëse je gati të punosh për të, do të të jap gjithmonë e më shumë në kembim!

8 komente

 • ovbamowo

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ – Amoxicillin 500mg Dosage Amoxicillin 500mg qic.mrjn.laidiferruni.com.qvn.dh http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

 • emuxupedaw

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ – Amoxicillin 500mg Amoxicillin yct.dmye.laidiferruni.com.ndf.rz http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

 • Jonathan

  www.seopojie.com – Jarvee是目前国外最火的一款综合社交营销软件(支持instagram facebook twitter linkedin youtube等),外贸推广必备啊,前身是massplanner ,由于massplanner太出名,被封杀转入地下,官方又重新开发了这款jarvee软件,两个软件的界面,使用都基本上一样的,都是按月出售,适合专业团队。目前的主要区别是,jarvee直接对外销售,支持的账号最多500个社交账号(1台电脑69美金每月).massplanner只能老客户邀请,最高支持500个账号使用(1台电脑99美金每月),所有你可以根据你的账号情况选择购买对应的软件,如果你只是少量账号,另外只使用部分功能,也可以购买我们本站的其他对应社交平台的营销软件,性价比更高。

  软件销售网:https://www.seopojie.com/jarvee/

  软件只支持windows操作系统,推荐国外vps服务器使用24小时运行,效果更好,每10个账号推荐1G内存(最最低2G内存以上),按账号量依次增加。多帐号需要购买私人代理IP,总体费用比较高。

  主界面:

  JARVEE正在完成整个社交媒体团队的工作,以确保您的在线品牌的成功。如果你需要24/7小时全天自动运行。JARVEE绝对适合您:

  自动化您的所有 Instagram,Facebook,Twitter,Google +,LinkedIn,Pinterest, Tumblr和Youtube帐户
  快速和安全地扩展您的所有社交媒体帐户
  获得更多网站流量,更多关注者和点击次数
  通过社交媒体营销为您的企业获得更多潜在客户

  JARVEE只添加真实的粉丝到你的账号下面:

  定时发帖
  在所有重要的社交媒体平台上安排JARVEE支持发帖:Instagram,Facebook,Twitter,Google +,Pinterest,Tumblr和LinkedIn。

  您的帖子将在最佳时间生效,以便最大程度地参与。这就是我们JARVEE成为头号社交营销软件的原因。

  Instagram自动化
  使用这些聪明的工具将Instagram的增长和销售额提升10倍:

  – 关注,跟进,取消关注真正有针对性的用户
  – 自动重新发布,自动播放,评论,删除帖子
  – 标签和用户研究
  – 管理直接消息

  Facebook自动化
  与您的受众群体联系,增加您对增长黑客工具的参与度,例如:

  – 寻找,加入和取消加入利基群体
  – 寻找和联系潜在客户
  – 发布内容到您的Facebook页面

  Twitter自动化
  使用JARVEE的工具获取自动驾驶的Twitter帐户并加速其增长:

  – 自动关注,关注后退和取消关注
  – 自动收藏和重新发推
  – Twitter提到
  – 来自RSS的推文

  Google+自动化
  通过持续活跃并与您的利基中的每个人互动来支持Google+营销:

  – 自动查找,加入和UnJoin组
  – 自动关注和取消关注
  – 将所有操作作为品牌帐户

  Pinterest自动化
  通过更好的参与度和投资回报率,将您的Pinterest帐户增长10倍:

  – AutoFollow,Follow Back和Unfollow
  – 自动定位和评论
  – 为你的别针添加水印

  LinkedIn自动化
  扩展您的专业网络,并通过LinkedIn自动化获得新客户或合作伙伴:

  – 自动查找,加入和UnJoin利基组
  – 自动查看配置文件
  – 邀请朋友加入群组

  Tumblr自动化
  您的Tumblr帐户将在JARVEE的帮助下蓬勃发展:

  – AutoFollow和取消关注
  – Auto-Like和Reblog
  – 在子博客上发布

  Youtube自动化
  在Youtube上取得成功所需的一切:

  – AutoFollow
  – 取消关注
  – AutoLike
  – 评论
  – 看视频

  其他工具
  – 通过RSS导入内容
  – 使用Spin Syntax仅发布唯一帖子
  – 使用高级Scraping工具发现新内容
  – 您的图像帖子将始终显示为唯一
  – 帖子中的自动标签关键字
  – 增长指标和统计数据
  中文图文教程

  功能非常强大,需要的朋友可以具体了解。

Shkruaj një koment