A do vetëpunësohemi në të ardhmen?!

A do vetëpunësohemi në të ardhmen?!

Thomas Jefferson imagjinonte një shtet të pavarur me Amerikanë të aftë të mbajnë vetveten, të punojnë tokat e veta dhe të krijojnë vetë fatin e tyre. Dhe për një kohë të gjatë realiteti ka qënë fiks kështu.

Në 1860, thuajse 80% e fuqisë puntore, ishte e vetë-punësuar, sipas historianit Steven Gillon.

Nga ajo pikë e tutje, gjerat filluan të ndryshojnë në mënyrë dramatike.

Deri në 1900, numri kishte rënë në 50%. 
Në mbërritje të 1977, numri kishte arritur të ulet deri në 7%.

Sot, 41 vite më vonë, tendenca ka filluar të shkojë sërrish në rritje.

Sipas statistikave, vetëm në Amerikë ka një rritje prej 3.7 milion të vetë-punësuarish nga 2014 në 2018.

Shumë e më shumë të rrinj në mbarë botën duket sikur po preferojnë të vetë-punësohen dhe të punojnë në mënyrë të pavarur në vend që të punësohen në një strukturë stafi me kufizime të mëdha kohore dhe në stilin e jetës.

A është e ardhmja e tregut të punës vetë-punësimi?
Nëse po, a jemi të përgatitur për këtë ndryshim rrënjësor në mënyrën e punës?

A po na përgatisin shkollat për këtë lloj tregu të së ardhmes?

A jemi duke e zhvilluar veten mjaftueshëm për një të ardhme ku parashikohet që 50% e punëve që bëjmë sot, nuk do ekzistojnë më në 10 vite?

Këto dhe të tjera, mund të jenë disa pyetje me vlerë për ti bërë vetes, nëse duam të kemi një të ardhme të shëndetshme financiarisht dhe psikologjikisht.


1 koment

  • shopdoola

    Express Shipping Tinidazol HamAcela best place to buy generic cialis online Spoula Cheap Synthroid

Shkruaj një koment